Výstava

Výstava Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003 si klade za cíl připomenout české a norské veřejnosti zásluhy Milady Blekastadové o recepci české literatury v Norsku, její dlouholetou překladatelskou a publikační činnost a její roli podporovatelky českého literárního disentu během čtyřiceti let totality v Československu. Zároveň chce výstava širší veřejnosti představit i vědecké dílo Milady Blekastadové, zejména její zásadní přínos na poli bádání o J. A. Komenském a její spolupráci s významnými osobnostmi české i mezinárodní vědy (mimo jiné s Janem Patočkou, Julií Novákovou, Antonínem Škarkou, Klausem Schallerem, Dmytrem Čyževským). Opomenuty nezůstanou ani další aspekty jejího neúnavného kulturního a akademického působení.

Výstava zahrnuje bohatý fotografický materiál z pozůstalosti Milady Blekastadové, včetně ukázek z korespondence. Vizuální podobu výstavy vytvořil grafik Milan Krištůfek, architektem stacionární výstavy je Ing. arch. Libor Krištůfek. Za obsahovou náplň zodpovídá tým nakladatelství Elg (Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.) ve spolupráci s PhDr. Vladimírem Urbánkem, Ph.D. z Filosofického ústavu AV ČR a s nezávislou badatelkou Mgr. Evou Spira.

Výstava vznikla ve spolupráci s Filosofickým ústavem AVČR a za podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Solgløtt, výzkumného programu AVČR Strategie AV21, Skandinávského domu a centra NORLA.

Výstava má putovní a stacionární podobu.

Putovní výstava je realizována na 11 dvojjazyčných oboustranných panelech (česky a norsky) a v průběhu let 2017 a 2018 procestuje postupně Norsko a Českou republiku.

Putovní výstava byla zahájena 17. 6. 2017 ve 13.00 v norském Aulestadu.
Úvodní slovo: Jan Erik Vold

Stacionární výstava byla realizována ve výstavním prostoru Akademie věd ČR na Národní třídě ve dnech 5. 9. – 25. 10. 2017 a měla česko-anglickou podobu.

Stacionární výstava byla zahájena 5. 9. 2017 v 17.30 Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1.
Uvodní slovo: Jan Kačer

Máte-li zájem o zapůjčení putovní výstavy, kontaktujte prosím Danielu Mrázovou elg@centrum.cz

Kde můžete zhlédnout putovní výstavu?

17. 6. 2017 – 24. 9.  2017
Bjørnsonův domov v Aulestadu, Norsko

29. 9. – 1. 10. 2017
Seminář Asociace norských překladatelů, Thorbjørnrud hotell v Jevnakeru, Norsko. Kateřina Krištůfková ze spolku Elg vystoupí na semináři v pátek 29. 9. v 16.30 s příspěvekem věnovaným překladatelskému dílu Milady Blekastadové. Putovní výstava bude vystavena po celou dobu trvání semináře.

11. 10. 2017, 18.00, posluchárna 2, budova Sophus Bugges hus, Nils Henrik Abels vei 36, Univerzita v Oslu, Blindern, vzpomínkový večer Milada Blekastad – významná osobnost česko-norských kulturních vztahů. Hosté: Per Egil Hegge, Vladimír Urbánek a Vidar Blekastad.

16. 10. – 2. 11. 2017
Velvyslanectví ČR v Oslu, Norsko (Fritzners gate 14, Oslo). Výstava bude otevřena bude ve dnech 16. 10., 18. 10., 20. 10., 21. 10., 24. 10., 26. 10., 31. 10. a 2. 11. 2017 vždy od 14:00 do 16:30 hodin; ve dnech voleb (20. a 21. října) pak po celou dobu konání voleb, tedy v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

30. 10. – 30. 11. 2017
Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Arna Nováka 1, Brno, Česká republika

15. 11. 2017, 18.00  Vyprávění z dílny Storytelling CZ nazvané Já, Láďa a komentovaná prohlídka výstavy, Knihovna Filozofické fakulty MU, Arne Nováka 1, Brno

7. 12. – 5. 1. 2018
Pobočka Knihovny města Ostrava, Vietnamská, Ostrava – Poruba, Česká republika

17. 1. 2018, 19.00
Knihovna Václava Havla, pořad Korespondence v době nesvobody, debatní sál v přízemí, Česká republika

17. 1. 2018, 18.00  Městská knihovna v Trondheimu, přednáška Pera Egila Heggeho od 19.00. Výstava bude slavnostně otevřena za účasti velvyslance J. E. Jaroslava Knota, honorárního konzula ČR v Trondheimu Oddvara Karlsena a představitelky českých krajanů prof. Anny Midelfartové.

26. 1. – 17. 2. 2018 zámek Dobřichovice. Vernisáž s vyprávěním z dílny Storytelling CZ s názvem Já, Láďa od 18.00.

19. 2. – 9. 3. 2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Česká republika

12. 3. – 25. 3. 2018 Ingeborg Refling-Hagen Kulturhus på Fredheim, obecní knihovna Stange, kraj Hedmark, Norsko. Dva večery s programem: 12.3. o Miladě Blekastadové, 22. 3. Ingeborg a Češi).

3. 4. – 19. 4. 2018 Senát České republiky, Praha. Vernisáž 3. 4. v 17.00

7. 5. – 30. 5. 2018 Umělecké centrum Univerzity Palackého, Atrium, Olomouc. Komentovaná prohlídka 17. 5. 14.50-15.50 (společně s komentovanou prohlídkou výstavy Von Leitmeritz bis ins Burgtheater).

5. 6. – 26. 6. 2018 Muzeum Komenského v Přerově

30. 6. – 2. 9. 2018 Nordgard Aukrust, Lom, Norsko. Otevření výstavy seminářem Verda i Lom. Milada Blekastad a „Vesle-Ola“ Barnebok av Kjell Aukrust

30. 6. – 7. 7. 2018 Šrámkova Sobotka

10. 10 – 25. 11. 2018 Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (u příležitosti XXXI. Mezinárodního komeniologického kolokvia), Česká republika

23. 10. – 23. 11. 2018 knihovna Salangen ve Sjøvegan (Kulturhuset, Kongsveien 32 A/B, 9350), Norsko

13. 11. – 22. 11. 2018 Katedra filosofie, Univerzita Pardubice, Česká republika

 

Kde můžete zhlédnout stacionární výstavu?

5. září – 25. října 2017: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha

IMG_0798

Doprovodný program

Komentované prohlídky:

14. 9. 2017, v 17.00 Galerie Věda a umění, AV ČR, Národní třída 3, Praha

18. 10. 2017, v 16.30 Galerie Věda a umění, AV ČR, Národní třída 3 Praha

15. 11. 2017, v 18.00 Knihovna Filozofické fakulty MU, Arne Nováka 1, Brno (po storytellingovém představení)

Storytelling Já, Láďa 

Vyprávění z dílny Storytelling CZ na základě osobních vzpomínek Milady Blekastadové, roz. Topičové, na své dětství a dospívání v meziválečné Praze.

Dramaturgie: Petr Pláteník. Vyprávějí Markéta Holá a Eva Burešová.

26. 9. 2017, v 17.00 Galerie věda a umění, AV, Národní třída 3, Praha

15. 11. 2017, v 18.00 Knihovna Filozofické fakulty MU, Arne Nováka 1, Brno

26. 1. 2018, v 18.00 zámek Dobřichovice

 

 

Advertisement