Projekt

U příležitosti 100. výročí narození Milady Blekastadové připravuje nakladatelství Elg ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR, v.v.i. projekt Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003, který by její osobnost představil širší veřejnosti v České republice a v Norsku. Putovní česko-norská výstava o jejím životě a díle bude realizována na variabilních a lehce transportovatelných panelech zahájí 17. června 2017 v norském Aulestadu. Stacionární česko-anglická verze výstavy bude mít vernisáž 5. září 2017 ve výstavních prostorách Akademie věd ČR na pražské Národní třídě. Na její realizaci se finančně podílí výzkumný program Formy a funkce komunikace Strategie AV21 a SSČ AV ČR.

Projekt zahrnuje také zpracování encyklopedického hesla Milada Blekastadová pro českou a norskou Wikipedii.

 

Záštitu nad projektem převzali:

prof. RND r. Eva Zažímalová, CSc.
předsedkyně Akademie věd ČR

J. E. Jaroslav Knot
velvyslanec ČR v Norsku

J. E. Siri Ellen Sletnerová
velvyslankyně Norského království v ČR

 

Advertisement